Jedynie siedmiu posłów nie poparło w Sejmie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Zmiany przegłosowane przez parlament znacząco ułatwiają możliwość zatrudniania obcokrajowców w naszym kraju. Będą oni mogli więc podejmować pracę w Polsce bez dotychczasowego wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu.

Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort uzasadnia „konieczność” nowelizacji faktem coraz większej liczby wniosków o pozwolenie na pracę, które są składane przez imigrantów masowo przybywających do naszego kraju. Rząd nie ukrywa bowiem, że urzędy wojewódzkie nie są w stanie ich rozpatrywać.

MSWiA oficjalnie chciało więc usprawnić system wydawania pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Uproszczenia administracyjne mają więc dotyczyć zwłaszcza przypadków łączenia zezwoleń na pobyt i pracę.

W rzeczywistości ułatwienia przygotowane przez MSWiA zakładają zmniejszenie wymagań wobec imigrantów oraz przedsiębiorców. Ci pierwsi nie będą musieli już posiadać zapewnionego miejsca zamieszkania, a także źródła stabilnego i regularnego dochodu. Muszą jedynie otrzymywać wynagrodzenia nie niższe od pensji minimalnej, co nie będzie jednak uzależnione od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego zawartego między imigrantem a biznesmenem.

Od przedsiębiorców nie będzie już z kolei oczekiwane zawiadomienie o podjęciu przez cudzoziemca pracy w dniu jej rozpoczęcia, ale w terminie siedmiu dni od jej rozpoczęcia określonego w ewidencji oświadczeń. Dodatkowo biznes otrzyma możliwość wydłużenia okresu dopuszczalnej pracy obcokrajowca do blisko 24 miesięcy.

Nowelizację ustawy przygotowaną przez rząd Mateusza Morawieckiego zgodnie poparła nie tylko koalicja rządowa, lecz również lewicowo-liberalna „opozycja”. Przeciwko liberalizacji prawa imigracyjnego zagłosowało tylko sześciu posłów (pięciu z Konfederacji i jeden z koła „Polskie Sprawy”), natomiast od głosu wstrzymał się Dobromir Sośnierz z Konfederacji.

Na podstawie: bankier.pl, sejm.gov.pl.

Zobacz również: