Sondaż przeprowadzony wśród studentów Uniwersytetu w Belgradzie wskazuje na niechęć młodych Serbów wobec członkostwa ich kraju w Unii Europejskiej i NATO. Blisko 40 procent respondentów sprzeciwia się przystąpieniu Serbii do struktur unijnych, natomiast w przypadku sojuszu wojskowego odsetek ten wyniósł aż 88 procent.

Badanie opinii wśród studentów belgradzkiego uniwersytetu przeprowadziło Centrum Publicznej Polityki Międzynarodowej, które chciało zbadać postawy młodych Serbów w kwestiach polityki zagranicznej tego kraju. Serbia otworzyła właśnie dwa nowe rozdziały w rozmowach akcesyjnych z Unią Europejską, dlatego stosunek do niej był najważniejszym zagadnieniem sondażu. Okazało się, iż przeciwko wejściu do UE opowiada się 39,7 proc. badanych, przeciwnego zdania jest 28,9 proc. studentów, 8 proc. nie poszłoby głosować, natomiast pozostali nie mieli w tej sprawie opinii.

Serbia w ostatnim czasie stara się ocieplać relacje z NATO, choć oficjalnie centroprawicowy rząd nie jest zainteresowany przystąpieniem do tego sojuszu wojskowego. Z pewnością nie znalazłby też w tej kwestii poparcia ze strony młodych Serbów, ponieważ blisko 88 proc. respondentów wyraziło sprzeciw wobec takiego rozwiązania. Zwolennikami akcesji do NATO było tylko 10 proc. badanych, a 2 proc. nie posiada zdania na ten temat.

Jednocześnie studenci nie wiedzą zbyt wiele na temat roli Serbii w innych organizacjach międzynarodowych. Połowa respondentów nie wie nic na temat aktywności kraju w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), a 60 proc. badanych nie posiada informacji dotyczących działalności Serbii w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Prawie połowa serbskich studentów popiera natomiast przystąpienie kraju do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Młodzi Serbowie uważają, że ich kraj nie ma najlepszych relacji ze swoimi sąsiadami. Blisko 80 proc. respondentów uważa stosunki z Albanią za bardzo złe, a blisko dwie trzecie ma podobną opinię na temat kontaktów z Chorwacją. Studenci twierdzą przy tym, że najlepsze relacje ich kraj posiada z Rumunią, Węgrami oraz Bułgarią.

Na podstawie: danas.rs.