slovensko-vlajkaPremier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że jeśli będzie wciąż rządził krajem po marcowych wyborach parlamentarnych, jego głównym celem będzie dalsza budowa państwa opiekuńczego. Fico w ciągu najbliższych czterech lat chce, aby poziom życia Słowaków zbliżył się do 85 proc. unijnej średniej.

Szef rządu Słowacji uczestniczył w ubiegłym tygodniu w konferencji „Socjaldemokracja w XXI wieku”, którą zorganizował Instytut ASA. W trakcie swojego przemówienia Fico zapowiedział, że jeśli jego partia będzie rządzić po zbliżających się wyborach parlamentarnych, to jej celem w latach 2016-2020 będzie podniesienie standardu życia Słowaków. Ma on sięgać 85 proc. średniej Unii Europejskiej, w czasie gdy w 2015 r. wynosił on 76 proc. przeciętnego wyniku unijnej struktury.

Ugrupowanie Fico chce też dążyć do dalszego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej konsolidacji finansów publicznych. Ten drugi cel ma być osiągnięty zwłaszcza przez lepszą ściągalność podatków, która poprawiła się znacząco w ubiegłym roku.

Od ubiegłego roku rząd Fico wdraża pakiet socjalny, którego celem jest redystrybucja dóbr wypracowanych przez Słowaków w ostatnich latach szybkiego tempa wzrostu gospodarczego.

Na podstawie: pravda.sk.