slowacy-przeciwko-zboczencomPrzeprowadzony w ostatnich dniach sondaż opinii publicznej, wskazuje na brak akceptacji Słowaków dla żądań homoseksualistów, na czele z rejestracją związków osób tej samej płci. Słowacy odpowiedzieliby twierdząco na wszystkie pytania w referendum postulowanym przez „Sojusz dla rodziny”.

Według sondażu grupy Focus, 89,3 proc. osób uważa, że mianem małżeństwa powinno określać się jedynie związek kobiety i mężczyzny, a przeciwnego zdania jest jedynie 10,7 proc. badanych. 79,4 proc. ankietowanych jest przeciwnych adopcji dzieci przez osoby tej samej płci, a odmienne stanowisko zajęło 20,6 proc. respondentów.

Słowacy są również przeciwni nadaniu specjalnych praw i przywilejów, związkom innym niż małżeństwo. Taką opinię wyraziło 76,4 proc. ankietowanych wobec 23,6 proc. mających odmienne zdanie. Respondenci chcą także, aby rodzice mogli decydować czy ich dziecko będzie brało udział w zajęciach z dziedziny edukacji seksualnej. Opowiada się za tym 68,2 proc. ankietowanych.

Wyniki sondażu przeprowadzonego na grupie 1043 osób, oznaczają poparcie Słowaków dla inicjatywy referendum, które ma składać się właśnie z powyższych czterech pytań. Zainteresowanie udziałem w głosowaniu wyraziło zresztą ponad 73 proc. respondentów. Pod wnioskiem o referendum, przygotowanym przez „Sojusz dla rodziny”, podpisało się blisko 408 tys. osób.

Pytania proponowane przez prorodzinną organizację są obecnie badane przez Trybunał Konstytucyjny, na wniosek liberalnego prezydenta, Andreja Kiski. Skierował on projekt do rozpatrzenia pod naciskiem środowisk LGBT i ugrupowań liberalnych.

na podstawie: pravda.sk