aenm-minSojusz Europejskich Ruchów Narodowych (Alliance of European National Movements, AENM), czyli koalicja nacjonalistycznych ugrupowań i partii politycznych, uruchomił właśnie swoją oficjalną stronę internetową, na której możemy bliżej zapoznać się z celami jakie stawiają przed sobą jego działacze, a także z ich politycznym manifestem.

AENM został zawiązany 23 października 2009 roku w Budapeszcie, a jego inicjatorami byli działacze węgierskiej partii Jobbik. Początkowo sojusz miał skupiać jedynie ugrupowania zasiadające w Europarlamencie, jednak w kolejnych miesiącach postanowiono rozwinąć jego formę o “wszystkie” nacjonalistyczne partie polityczne w Europie. Przewodniczącym AENM jest Bruno Golnisch z francuskiego Frontu Narodowego, wiceprezesem Nick Griffin z Brytyjskiej Partii Narodowej, sekretarzem generalnym Valerio Cignetti z włoskiego Trójkolorowego Płomienia, zaś skarbnikiem Bela Kovacs z węgierskiego Jobbiku.

Sojusz AENM tworzą obecnie: Brytyjska Partia Narodowa (British National Party), węgierski Jobbik, francuski Front Narodowy (Front National), włoski Trójkolorowy Płomień (Fiamma Tricolore), portugalska Partia Odrodzenia Narodowego (Partido Nacional Renovador), hiszpański Ruch Społeczno-Republikański (Movimento Social Republicano), szwedzcy Narodowi Demokraci (Nationaldemokraterna), belgijski Narodowy Front (Le Front National) oraz fińska Partia Wolnościowa (Vapauspuolue).

Wspólnym stanowiskiem skupionych w sojuszu partii jest tworzenie Europy wolnych, niezależnych i równych narodów w ramach konfederacji suwerennych państw narodowych, a także powstrzymywanie się od ingerencji w decyzje podjęte przez niepodległe państwa. Jednym z pomysłów AENM jest stworzenie struktur paneuropejskiej partii, mogącej być odpowiedzią europejskich nacjonalistów na nowe zasady wyboru do Parlamentu Europejskiego, zezwalające tworzenie wspólnych list frakcjom znajdującym się w Europarlamencie.

Zachęcamy do śledzenia poczynań Sojuszu między innymi poprzez odwiedzanie ich zaktualizowanej strony internetowej. W dobie postępującej globalizacji, której politycznym ramieniem jest m.in. Unia Europejska, działacze AENM działają także w interesie naszego kraju.

Strona AENM: www.aemn.eu ; fanpage Sojuszu na FB: facebook.com/aemn.eu