Minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej Fajsal bin Farhan Al-Saud przebywał z wizytą w Damaszku, spotykając się w jej trakcie z prezydentem Syrii Baszarem al-Assadem. W trakcie rozmów poruszano temat wznowienia współpracy obu państw, a przede wszystkim przywrócenia Syrii do arabskiej społeczności. Kwestia ta była zresztą tematem ubiegłotygodniowego spotkania szefów dyplomacji państw arabskich.

Al-Assad przyjął Fajsala w znajdującym się w syryjskiej stolicy Pałacu Ludowym. Z oficjalnego komunikatu kancelarii syryjskiego prezydenta wynika, że obaj politycy omawiali sprawy związane z obustronnymi stosunkami oraz polityką regionu Bliskiego Wschodu. Al-Assad podkreślał zaś znaczenie arabskiego braterstwa, które przynosi korzyści całemu światu arabskiemu.

Zdaniem syryjskiego prezydenta „zdrowe stosunki” syryjsko-saudyjskie powinny być „stanem naturalnym”, odzwierciedlającym interesy arabskie i regionalne. Przypomniał przy tej okazji o „historycznej głębi” wzajemnych relacji, sięgających ostatnich dziesięcioleci. Warto przypomnieć, że zostały one de facto zerwane po wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 roku.

Saudyjski resort spraw zagranicznych napisał z kolei o rozmowach, które dotyczyły w pierwszej kolejności „osiągnięcia kompleksowego porozumienia politycznego”, mającego na celu „przywrócenie Syrii do arabskiej społeczności”.

Fajsal miał ponadto poruszyć temat syryjskich uchodźców przebywających od ponad dekady poza granicami swojego państwa. Jego zdaniem konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków do dystrybucji pomocy humanitarnej we wszystkich regionach Syrii, a zwłaszcza do powrotu Syryjczyków do ich ojczyzny. Przyczyniłoby się to bowiem do „zakończenia ich cierpień” oraz stabilizacji regionalnej.

Wizyta saudyjskiego księcia w Damaszku była następstwem ubiegłotygodniowej wizyty syryjskiego ministra spraw zagranicznych, Faisala Mekdada, w saudyjskiej Dżuddzie. Rozmawiał on wówczas ze swoim saudyjskim odpowiednikiem na temat bezpieczeństwa, stabilności i integralności terytorialnej Syrii. Ponadto obaj dyplomaci z zadowoleniem przyjęli rozpoczęcie procedur wznowienia usług konsularnych.

Również w ubiegłym tygodniu w Arabii Saudyjskiej miało miejsce spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych państw Zatoki Perskiej, Egiptu, Iraku i Jordanii. Przedmiotem ich rozmów była kwestia osiągnięcia politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii oraz stworzenia w tym celu odpowiednich mechanizmów.

Na podstawie: arabnews.com, tishreen.news.sy.

Zobacz również: