Nasila się proceder przekraczania przez Ukraińców granicy na podstawie polskich wiz pracowniczych, a często również sfałszowanych dokumentów. Coraz większa liczba ukraińskich imigrantów szuka sposobów, aby przedostać się do Europy Zachodniej, Skandynawii albo Czech. Zwolennicy imigracji wzywają więc do podjęcia działań w celu zatrzymania ich w naszym kraju.

Sytuacja gospodarcza na Ukrainie już i tak nie była zbyt dobra, natomiast pandemia koronawirusa spowodowała dalsze spowolnienie gospodarcze. Z tego powodu Ukraińcy coraz częściej i coraz szybciej chcą wyjechać ze swojego kraju. Dodatkowo wielu z nich nie jest zainteresowana pracą w Polsce, ponieważ tutejsze zarobki wcale nie są dla nich szczególnie atrakcyjne.

Ukraińcom dużo łatwiej jest uzyskać wyższe wynagrodzenia w Niemczech, w Czechach czy krajach skandynawskich, dlatego próbują przedostać się do tych państw. Nasilił się więc proceder traktowania przez nich Polski jedynie jako kraju tranzytowego. Dzięki polskim wizom pracowniczym przedostają się oni na terytorium Unii Europejskiej, aby nielegalnie podejmować pracę. Posługują się też sfałszowanymi polskimi dokumentami.

Proceder ten spowodował, że na alarm biją agencje zatrudnienia ściągające Ukraińców do pracy w Polsce. Uważają one, że rząd powinien uprościć procedury pozwalające na dłuższy pobyt imigrantów, a także w łatwiejszy sposób dające im możliwość podejmowania pracy.

Na podstawie: pulshr.pl.