Grupa Impel przygotowała wyniki nowych badań przeprowadzonych wśród imigrantów z Ukrainy. W ich najbliższych planach ma więc dominować przede wszystkim chęć osiedlenia się w Polsce na stałe. Co więcej, wielu z przybyszy zza naszej wschodniej granicy zaczęło już ściągać do Polski swoje rodziny.

Agencje zatrudnienia zajmujące się ściąganiem do naszego kraju obcokrajowców, bardzo chętnie publikują raporty dotyczące życia Ukraińców w Polsce. Są oni najczęściej pytani o swoje plany na przyszłość, zadowolenie z pobytu w Polsce czy o opinie na temat polskich pracodawców. Nowy raport nosi z kolei tytuł „Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia i perspektywy”.

Niepokojące są z pewnością plany na przyszłość, które snują ankietowani Ukraińcy. Największa ich grupa, licząca blisko 41 proc. respondentów, deklaruje bowiem chęć zamieszkania w Polsce na stałe. W osiedlaniu się w naszym kraju pomaga im z pewnością wprowadzenie długoterminowych kart pobytu. Dzięki temu już blisko 29 proc. ankietowanych twierdzi, że ściągnęło do Polski również swoje rodziny. Tylko 28 proc. jasno deklaruje, iż nie nosi się z takim zamiarem.

Z poziomu życia w naszym kraju zadowolonych ma być 67 proc. Ukraińców. 44 proc. ocenia polski standard życia jako najważniejszy argument przemawiający za dobrą oceną własnej sytuacji życiowej. Jednocześnie dla 14 proc. ukraińskich imigrantów korzystanie ze służby zdrowia jest niemożliwe, zaś 54 proc. odczuwa pogorszenie swojego położenia z powodu pandemii koronawirusa.

Wspomniana Grupa Impel i agencja Sanpro Synergy zachęcają jednocześnie rządzących do jeszcze szerszego otwarcia granic. Przedsiębiorcom wskazują na konieczność legalnego zatrudniania Ukraińców, aby mieli oni poczucie bezpieczeństwa, natomiast państwo powinno uprościć procedury legalizujące ich pobyt i ułatwić dostęp do służby zdrowia.

Na podstawie: sanprosynergy.pl.