Od początku fali imigracyjnej jaka w ostatnich latach dotknęła Polskę, trudno było oszacować ilu tak naprawdę obcokrajowców przebywa w naszym kraju. Główny Urząd Statystyczny w końcu podał najnowsze dane na ten temat, pochodzące z końca ubiegłego roku. Okazuje się, że wówczas na polskim terytorium mieszkało dokładnie 2 106 101 obywateli innych państw.

Statystyki dotyczące liczby imigrantów przebywających w Polsce pochodzą na ogół z bardzo różnorodnych źródeł. Najczęściej przytacza się liczbę wydanych pozwoleń na pracę, tym niemniej tak naprawdę nie wszystkie muszą być wykorzystane. W ubiegłym roku próbowano też oszacować choćby liczbę Ukraińców poprzez dane dotyczące używania przez nich telefonii komórkowej.

Różnego rodzaju szacunki zebrał ostatecznie GUS. Według niego w Polsce w dniu 31 grudnia 2019 r. przebywało dokładnie 2 106 101 osób legitymujących się obcym paszportem. Tak jak można było się domyślić, 1 351 418 z nich to wspomniani już Ukraińcy.

Ponadto w naszym kraju pod koniec ubiegłego roku przebywało 105 404 Białorusinów. Niemców było dokładnie 77 073, Mołdawian 37 338, natomiast osób posługujących się paszportem Federacji Rosyjskiej 37 030. Do największych grup można zaliczyć także  33 107 obywateli Indii, 27 917 Gruzinów, 27 386 Wietnamczyków, 25 049 Turków i 23 838 Chińczyków. Pozostałych obcokrajowców mieszkało w Polsce 360 541.

W tej chwili Urząd nie posiada dokładniejszych danych na temat liczby obcokrajowców przebywających w Polsce. Szacuje on jednak, że z powodu pandemii koronawirusa Polskę mogło opuścić około 233 tys. imigrantów.

Na podstawie: businessinsider.com.pl.