Warszawski Ratusz już niedługo ma zaprezentować podczas sesji rady miejskiej nowy projekt, mający głównie na celu przeznaczenie publicznych środków na żądania mniejszości seksualnych. Prezydent Rafał Trzaskowski chce więc przyznać im szereg przywilejów, takich jak budowa hostelu interwencyjnego i centrum społeczno-kulturalnego LGBT, a także zapowiada przeciwdziałanie przemocy wobec przedstawicieli tych środowisk.

O sprawie poinformował wiceprezydent Paweł Rabiej, będący zresztą zadeklarowanym homoseksualistą, który nie ukrywał już przed wyborami, iż rządy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej będą opierać się w stolicy na kwestiach ideologicznych. Na jednej z najbliższych sesji Rady Warszawy, przedstawiciele miejskich władz przedstawią więc założenia karty LGBT, nad którą Ratusz pracuje obecnie z grupami homoseksualistów, biseksualistów oraz transseksualistów.

Wiadomo już, że miasto będzie chciało przede wszystkim budować obiekty dla ruchów LGBT, czyli hostel interwencyjny oraz centrum społeczno-kulturalne. Ponadto politycy PO i Nowoczesnej będą przeciwdziałać przemocy, a także wprowadzać zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Wszystkie te kwestie mają być uregulowane w przygotowywanej karcie LGBT+, którą w najbliższym czasie podpisze Trzaskowski.

Przeciwko projektowi protestują radni Prawa i Sprawiedliwości, zarzucając władzom miejskim zajmowanie się kwestiami ideologicznymi. Według nich Warszawa powinna w pierwszej kolejności zająć się opieką nad lokatorami pokrzywdzonymi reprywatyzacją, w tym również wypłaceniem im należnych odszkodowań na podstawie decyzji wydanych przez badającą tę sprawę komisję weryfikacyjną.

Na podstawie: tvp.info.

Zobacz również: