Główny Urząd Statystyczny poinformował o wzroście liczby Polaków, którzy na stałe mieszkają poza granicami naszego kraju. Choć w ubiegłym roku w porównaniu do roku wcześniejszego takich osób był o zaledwie jeden procent więcej, to i tak zmuszonych do pracy poza Polską jest już blisko 2,54 miliona polskich obywateli, wybierających najczęściej życie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii.

„Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku, w końcu 2017 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 540 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 25 tys. (1%) więcej niż w 2016 roku. W krajach europejskich przebywało około 2 241 tys. osób (o 27 tys. więcej niż w 2016 r.), przy czym zdecydowana większość – około 2 121 tys. – w państwach członkowskich UE. Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (793 tys.), Niemczech (703 tys.), Holandii (120 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.)” – głosi oficjalny komunikat Urzędu.

W ubiegłym roku odnotowano zwłaszcza wzrost liczby Polaków, którzy postanowili osiedlić się w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, a także w Holandii. Poza tymi najpopularniejszymi kierunkami emigracji Polaków, widoczne jest wzmożone zainteresowanie Austrią, Danią oraz Szwecją. Emigrantów przebywa z kolei mniej w Hiszpanii, Grecji i we Włoszech, czyli w państwach wciąż odczuwających skutki międzynarodowego kryzysu ekonomicznego.

Wzrasta także liczba osób wciąż zameldowanych w Polsce, ale wyjeżdżających do pracy zagranicą na okres dłuższy niż trzy miesiące. Dotyczy to głównie osób podejmujących prace czasową poza terenem Unii Europejskiej, czyli zwłaszcza w Szwajcarii i Norwegii.

Na podstawie: forsal.pl.