6 października w Sądzie Miejskim w Sofii odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko aktywistom Bułgarskiego Związku Narodowego (BNS), którego działalności usiłują zakazać władze. Jest to pierwszy po 1989 roku proces w tym kraju, podczas którego usiłuje się zdelegalizować organizację ze względu na prezentowane przez nią poglądy.

W trakcie pierwszej rozprawy sąd zlecił biegłym, by przygotowali ekspertyzę dotyczącą postaci generała Christo Łukowa, bułgarskiego ministra wojny z lat 1935-1938 i ofiary zamachu przeprowadzonego przez komunistów w roku 1943. Dla działaczy Bułgarskiego Związku Narodowego jest on jedną z najważniejszych postaci w historii tego kraju, którego pamięć kultywują m.in. organizując doroczny Marsz Łukowa w Sofii. Ponadto biegli sądowi mają dokładnie zbadać historię i poglądy działającego w trakcie II Wojny Światowej Związku Bułgarskich Legionów Narodowych, którego – zdaniem prokuratury – „następcą” ma być Bułgarski Związek Narodowy.

Przesłuchując aktywistów BNS sąd pytał o symbolikę, której używają działacze organizacji, ich umundurowanie oraz „niepolityczne” akcje, takie jak wydarzenia sportowe czy z cyklu AirSoft Games. Najwięcej uwagi poświęcono jednak postaci generała Christo Łukowa i dorocznemu marszowi pamięci w Sofii, co pozwala sądzić członkom Bułgarskiego Związku Narodowego, iż jest to faktyczny powód represji wobec ich ruchu.

Proces odroczono na koniec listopada bieżącego roku, bowiem biegli nie byli w stanie przygotować wspomnianych wyżej ekspertyz na pierwszy termin rozprawy, choć dotyczą one ogólnej wiedzy z zakresu historii kraju, którego są obywatelami.

Bułgarski Związek Narodowy jest jednym z najdłużej istniejących i najaktywniejszych ruchów nacjonalistycznych w Bułgarii. Organizowany przez nich doroczny Marsz Łukowa z biegiem lat za sprawą licznych delegacji nacjonalistów z innych krajów stał się wydarzeniem o międzynarodowym charakterze. Działacze BNS wielokrotnie gościli również na nacjonalistycznych wydarzeniach w Polsce – m.in. na Czarnym Bloku na Marszu Niepodległości, czy wrześniowym pochodzie „Nigdy więcej bratnich wojen” w Gdańsku.

na podstawie: bgns.net, źródła własne