kongres-minWrocławskie środowiska narodowe znane są w kraju z wielu ciekawych, a niejednokrotnie bardzo oryginalnych inicjatyw patriotycznych. Jedną z nich jest Wrocławski Kongres Środowisk Narodowych, organizowany przez osoby związane z portalem FuckPC.com. 12 stycznia bieżącego roku odbyła się druga edycja tego spotkania.

Głównymi celami, jakie przyświecały organizatorom była integracja różnych grup działających w ramach ogólnie pojętego ruchu, omówienie celów działania dzisiejszych nacjonalistów i sposobów ich osiągnięcia, jak również wymiana doświadczeń.

„Osobno możemy być aktywni lokalnie, lub w jakiejś wąskiej dziedzinie naszej działalności. Jednak wyrastając ponad podziały możemy zdziałać znacznie więcej. Inne są realia w województwie dolnośląskim a inne w pomorskim. A jeśli coś się sprawdza w Stalowej Woli to dlaczego by nie spróbować tego w Poznaniu?” – napisali organizatorzy w ulotkach przeznaczonych dla uczestników spotkania.

Większość uczestników zebrała się na rynku, by wspólnie przejść do lokalu. Tam o godzinie 11:00 nastąpiło oficjalne otwarcie kongresu i przywitanie gości. Następnie rozpoczął się pierwszy wykład przygotowany przez przedstawiciela Narodowego Odrodzenia Polski, pod tytułem: „Nacjonalizm a katolicka nauka społeczna”. Próbował on odpowiedzieć na pytanie, jakie są główne założenia doktryn Katolicyzmu i Nacjonalizmu oraz czy możliwe jest ich pogodzenie, przedstawiając je w szerokim kontekście historycznym.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z gościem specjalnym, panem Kornelem Morawieckim, współzałożycielem Solidarności Walczącej. Pan Kornel opowiadał o realiach PRL i swojej działalności opozycyjnej oraz o represjach jakie go za nią spotkały. Następnie odpowiadał na wiele pytań zadawanych mu przez uczestników. Po zakończeniu prelekcji pana Morawieckiego przyszedł czas na krótką przerwę obiadową i pogadanki ze znajomymi lub świeżo poznanymi współuczestnikami.

Ostatnim punktem spotkania była prelekcja pod tytułem: „Opozycja XXI wieku- motywy, postawy i obraz współczesnej walki politycznej w Polsce”. Wykład był prowadzony w interaktywnej formie, dzięki czemu praktycznie każdy z obecnych mógł się wypowiedzieć i przedstawić swoje zdanie. Co warte uwagi, dyskusje były prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i pomimo różnych spojrzeń na niektóre kwestie uczestnikom udawało się dojść do konsensusu. Ostatniemu wykładowi przysłuchiwał się z uwagą również pan Morawiecki, który po oficjalnym zakończeniu spotkania rozdał i podpisywał uczestnikom książki „Solidarny Wrocław”.

Nie zabrakło również nieoficjalnej części spotkania, która była świetnym sposobem na integrację przybyłych uczestników przy soczku lub piwie. Warto nadmienić, że na kongresie zebrali się przedstawiciele różnych organizacji i środowisk narodowych. Niejednokrotnie kibicujących wrogim sobie klubom sportowym lecz mimo to nie dało się odczuć choćby cienia niechęci, czy napięcia pomiędzy zebranymi.

Podsumowując, II Wrocławski Kongres Środowisk Narodowych okazał się spotkaniem bardzo ciekawym i spełnił cele, jakie postawili sobie przed sobą organizatorzy. Można było usłyszeć wiele ciekawych uwag i podzielić się doświadczeniami z własnej działalności. Ubolewać można jedynie nad znacznie mniejszą niż zapowiadana liczbą uczestników. Szkoda, że internetowe deklaracje nie przekuły się dla wielu w realną obecność.

tekst: Mojmir
zdjęcia: R.

kongres01
kongres02
kongres03
kongres04
kongres05
kongres06

Inne relacje z tego wydarzenia:
Nacjonalista.pl
Wrocławianie.info
FuckPC.com (organizator)