Jedna piąta mieszkańców Portugalii żyje na skraju ubóstwa. W najgorszej sytuacji nie znajdują się wcale osoby bezrobotne, ale właśnie posiadające normalne zatrudnienie. Przyczyną ubóstwa u pracujących Portugalczyków są najczęściej niskie płace i niestabilne warunki zatrudnienia, posiadanie dzieci czy bycie po rozwodzie.

Badania na temat skali ubóstwa w Portugalii zostały przeprowadzone przez Fundację Francisco Manuela dos Santosa i Uniwersytet Azorski. Naukowcy uczestniczący w projekcie doszli do wniosku, że na skraju biedy znajduje się obecnie blisko jedna trzecia narodu. Pośród najuboższych 32,9 proc. stanowią pracownicy, 27,5 proc. emeryci, 26,6 proc. znajduje się w niepewnej sytuacji życiowej, z kolei 13 proc. to bezrobotni.

Zadano tym samym kłam dotychczasowym twierdzeniom klasy politycznej i niektórych specjalistów, że ubóstwo Portugalczyków bierze się głównie z braku pracy i uzależnienia od zasiłków socjalnych. Wśród pracujących najczęściej zagrożeni ubóstwem są ludzie mający umowę o pracę, na której zarabiają oni jednak minimalne wynagrodzenie. Kolejna duża grupa pracujących ubogich musi zaś zgadzać się na niepewne warunki zatrudnienia.

Posiadanie pracy nie jest więc żadną gwarancją nie tylko wyjścia z ubóstwa, ale także nie popadnięcia w nie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że od kilkunastu lat wskaźniki dotyczące tego zjawiska są podobne. Według obecnych szacunków blisko 1,7 mln Portugalczyków żyje w biedzie, a odsetek ubogich dzieci znajduje się znacznie powyżej światowej średniej. Najwyższe wskaźniki ubóstwa odnotowywane są zresztą właśnie w gospodarstwach domowych z dziećmi.

Przedstawiciele zespołu badającego kwestię portugalskiej biedy podkreślają, że najbardziej narażone są na nią nie tylko rodziny z dziećmi, lecz również bezrobotni, osoby chore i rozwodnicy. W najbliższym czasie nie widać zresztą możliwości zmiany tego trendu. Bezrobocie z powodu koronawirusa będzie rosło, a do wskaźników sprzed pandemii ma wrócić dopiero w 2024 roku.

Na podstawie: observador.pt, portugalnews.com, bankier.pl.