W najnowszym filmie dokumentalnym, James Watson potwierdził, że wciąż nie zmienił swoich poglądów na temat różnic genetycznych pomiędzy przedstawicielami białej i czarnej rasy, zgodnie z którymi osoby o ciemnym kolorze skóry nie dorównują inteligencją białej ludności. Odkrywca DNA już kilkanaście lat temu został pozbawiony większości swoich tytułów naukowych, oczywiście z powodu oskarżeń o szerzenie rasistowskich teorii.

Watson wypowiedział się tym razem na potrzeby filmu dokumentalnego, przygotowanego przez publicznego amerykańskiego nadawcę PBS. Naukowiec pytany czy zmienił swoje wcześniejsze poglądy odpowiedział stanowczo, iż dalej podtrzymuje słowa z 2007 roku, kiedy przedstawił swoje poglądy na temat różnic rasowych pomiędzy czarną a białą ludnością. Odkrywca DNA przedstawił wówczas swoje poglądy na temat rozwoju Afryki.

„Polityka społeczna w tej kwestii opiera się na przekonaniu, iż przedstawiciele rasy czarnej dorównują inteligencją przedstawicielom rasy białej. Tymczasem badania pokazują, że jest inaczej” – powiedział wówczas noblista, dodając teraz, że to właśnie geny odpowiadają za różnice IQ pomiędzy ludźmi o białym i czarnym kolorze skóry.

Wypowiedzi sprzed kilkunastu lat spowodowały, iż Watson został pozbawiony większości sprawowanych przez siebie funkcji, w tym także sporej części zwłaszcza honorowych tytułów naukowych. Naukowcu zajmującego się kwestiami kodu DNA zarzucano, że jego twierdzenia na temat różnic rasowych nie mają oparcia w nauce, a ponadto mają „rasistowski charakter”.

Na podstawie: independent.co.uk.