Na łamach teoretycznego pisma Komunistycznej Partii Chin swój artykuł opublikował Xi Jinping, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej. Odnosząc się do epidemii koronawirusa stwierdza on, że przezwyciężenie podobnych problemów jest możliwe tylko dzięki rozwojowi technologii oraz badań naukowych. Nie zda się to jednak na wiele, gdy Chińczycy nie zmienią swoich złych nawyków żywieniowych związanych z konsumpcją dzikich zwierząt.

Tekst chińskiej głowy państwa ukazał się na łamach „Qiushi”, pisma teoretycznego podlegającego Centralnej Szkole Partyjnej i Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partii Chin. Xi nie ukrywa w nim, że epidemia koronawirusa jest niezwykle trudna do opanowania. Stąd uznaje ją za największe wyzwanie dla Chin od czasu rozpoczęcia budowy „Nowych Chin”, czyli przejęcia władzy przez komunistów. Właśnie dlatego KPCh miało przywiązywać do tej kwestii niezwykle dużą wagę.

Chiński prezydent uważa, że w takich wypadkach najważniejsze jest wsparcie technologiczne i naukowe. Z tego powodu władze w Pekinie zdecydowały się na powołanie wielu grup naukowych z różnych dziedzin, aby te opracowały standardy leczenia klinicznego, wytworzyły nowe leki, rozpoczęły badania nad szczepionkami czy też nad testami pomagającymi w wykryciu COVID-19. Główne kierunki działań miały więc obejmować organizację interdyscyplinarnych zespołów badań naukowych, badania kliniczne, opracowanie profilaktyki oraz kontrolę współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za walkę z koronawirusem.

Właśnie dzięki temu Chińczykom udało się zwłaszcza rozpocząć szybkie badania nad szczepionkami i lekami, w bardzo krótkim czasie wyodrębniając chociażby szczep wirusa, a także rozpoczynając testy na zwierzętach. Ponadto rozwój metod leczenia miał opierać się na syntezie nowych rozwiązań, uzupełnionych tradycyjnymi metodami chińskiej i europejskiej medycyny.

Jednocześnie Xi dostrzega brak odpowiedzi na szereg pytań. Wciąż nie poznano źródła i nosiciela nowego wieńcowego zapalenia płuc, drogi jego przenoszenia, mechanizmu patogennego najlepszego planu diagnostyki i leczenia, najlepszych leków oraz kwestii następstw pojawiających się już po wyleczeniu choroby. Z tego powodu coraz ważniejsza staje się rola nauki, która będzie musiała przeanalizować całe zagadnienie. Chiński przywódca oczekuje więc wzięcia na siebie tej odpowiedzialności przez badaczy.

Z tekstu Xi wynika, że źródłem wirusa mógł być rzeczywiście osławiony nietoperz z bazaru w Wuhan. Zdaniem przewodniczącego KPCh, w walce z koronawirusem ważna będzie także zmiana dotychczasowych nawyków żywieniowych jego narodu. Pod tym pojęciem rozumie on zwłaszcza rezygnację z żywienia się dzikimi zwierzętami, a także przestawienie się Chińczyków na zdrowszy styl życia.

Na podstawie: qstheory.cn, xihuanet.com.