Somalijski parlament rozważa wprowadzenie nowego prawa, pozwalającego na zawieranie małżeństw z dziećmi w wypadku dojrzewania płciowego kobiet. Oficjalny związek mógłby zostać też zawarty przymusowo, o ile zgodziłaby się na to rodzina. Przeciwko procedowaniu nowej ustawy zbierane są podpisy, bo sprawa wzbudza spore kontrowersje wśród opinii publicznej w Somalii.

Blisko siedem lat temu Somalia zobowiązała się w rozmowach z Organizacją Narodów Zjednoczonych do zmiany swojego prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej. Powstała nawet specjalna ustawa w tej sprawie, mająca pozwolić na większą ochronę bezpieczeństwa kobiet. Przewodniczący parlamentu odesłał ją jednak do ponownych prac, aby została ona zmodyfikowana.

Problem w tym, że naniesienie poprawek na przygotowane już wcześniej prawo oznaczałoby wprowadzenie kontrowersyjnych zapisów. Parlamentarzyści zamierzają bowiem zalegalizować małżeństwa z dziećmi, kiedy zaczną dojrzewać organy płciowe dziewczynki. Dodatkowo chcą oni zezwolić na przymusowe zawieranie związków małżeńskich, kiedy wyrażą na to zgodę rodzice kobiety.

Analiza ONZ z lat 2014-2015 wskazuje, że już wówczas blisko 45 proc. Somalijek poniżej 18. roku życia znajdowało się w związkach małżeńskich. Przeciwnicy ustawy zaczęli z kolei zbierać podpisy przeciwko kontrowersyjnym zmianom. Ich zdaniem zmiany tego typu zniweczyłyby między innymi wieloletnie wysiłki w zakresie większej ochrony praw kobiet.

Na podstawie: abcnews.go.com.