24 września Narodowy Bank Polski wydał raport o rynku pracy. Stanowi on kolejny dowód świadczący o tragicznej kondycji polskiej gospodarki.

Z raportu wynika, że w II kwartale tego roku silnie spadło zatrudnienie w rolnictwie i przemyśle, wolniej zaś wzrasta liczba osób, która znajduje zatrudnienie w usługach. Dodatkowo, wskazuje on, że ponad połowa Polaków, która wchodzi na rynek pracy trafia do grona bezrobotnych.

Tym samym raport unaocznił, że Polska niebezpiecznie szybko zbliża się do krajów, nad którymi krąży widmo bankructwa. W Hiszpanii i Grecji bowiem w kategorii wiekowej 15-24 lata bezrobocie przekracza 50%. Prognozy końcowe kwartalnego raportu NBP nie pozwalają na optymizm. Negatywne tendencje utrzymają się także w latach 2013-2014.

na podstawie: nbp.pl