Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o blisko 2,8 miliona Polaków, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, a więc poniżej minimum egzystencji. W niektórych regionach Polski nędza dotyka co dziesiątą osobę.

Życie w skrajnym ubóstwie oznacza, że w rodzinie miesięcznie wydaje się ok. 460 zł na osobę. Zgodnie z danymi GUS-u, z problemem tym boryka się już ok. 2,8 mln Polaków. Nędza najczęściej dotyka rodzin z większą ilością dzieci, ponieważ ubóstwo dotyka jedynie 2,7 proc. rodzin z jednym dzieckiem. Największy odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji mieszka w województwach warmińsko-mazurskim (14,8 proc.) i świętokrzyskim (12 proc.). Najlepiej jest pod tym względem na Śląsku, gdzie liczba ta wynosi 4,7 proc.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, sprawa ubóstwa staje się powoli jednym z najważniejszych tematów kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Ma to związek z wystąpieniem prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas inauguracyjnej przemowy w parlamencie wspomniał o niedożywionych dzieciach, co spowodowało krytykę ze strony rządzącej Platformy Obywatelskiej.

Według danych Ministerstwa Pracy, rocznie na żywność dla potrzebujących wydaje się 550 mln zł, a pomocą tą objętych jest ok. 2 mln osób. To jednak zaledwie kropla w morzu potrzeb, zaspokajanych przez aktywność organizacji charytatywnych.

Na podstawie: rp.pl.