bawariaBawarski minister finansów Markus Söder opowiedział się za jak najszybszą deportacją imigrantów, których wnioski o azyl zostały rozpatrzone negatywnie. Według polityka Unii Chrześcijańsko-Społecznej, w tej sprawie konieczne jest opracowanie ogólnokrajowego planu.

Przy obecnym tempie rozpatrywania wniosków o azyl, już niedługo Niemcy będzie musiało opuścić blisko 350 tys. imigrantów, którzy przybyli do tego kraju w ubiegłym roku. Söder uważa, że Ci ludzie powinni być deportowani w szybkim tempie, a cały proces powinien być koordynowany pomiędzy rządem federalnym oraz krajami związkowymi. W tym celu musi zostac opracowany narodowy program deportacji, zaś kooperacja władz federalnych i lokalnych ma przeciwdziałać zjawisku ucieczki imigrantów do krajów związkowych, które będą dokonywać deportacji dużo wolniej od pozostałych części Niemiec.

Polityk Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) skrytykował też obecne działania Unii Europejskiej. Partnerzy Niemiec w ramach UE bez konkretnego planu działania nie będą bowiem gotowi do rozmów o kwotach uchodźców, ponieważ nie podpiszą żadnego dokumentu in blanco.

Na podstawie: jungefreiheit.de.