Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oceniając obecne niskie bezrobocie stwierdził, że w Polsce rozpoczął się rynek pracownika, ponieważ pracodawcy mają coraz większe trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych ludzi do pracy. Jednocześnie Duda ostrzega w tym kontekście przed dumpingiem socjalnym ze strony nisko opłacanych imigrantów z Ukrainy.

Duda odwiedził wczoraj Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, gdzie spotkał się z ich prezesem Henrykiem Łabędziem oraz pracownikami. Szef „Solidarności” ocenił, że niskie bezrobocie wskazuje na rozpoczęcie się w Polsce rynku pracownika, bowiem pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej. Zaznaczył przy tym, iż nie podchodzi do tego w sposób buńczuczny, ale zwraca jedynie uwagę, iż dobrze przygotowany i opłacany pracownik jest najlepszą inwestycją dla pracodawcy.

Jednocześnie przewodniczący „Solidarności” zwrócił uwagę na rodzące się z tego powodu zagrożenia, a najważniejszym z nich jest dumping socjalny ze strony pracowników z Ukrainy. Duda twierdzi, że jego związek nie jest przeciwny zatrudnianiu ukraińskich robotników, ale muszą oni być zatrudnieni na takich samych zasadach jak Polacy, a więc z umową o pracę, minimalnym wynagrodzeniem i zgodnie z przepisami znajdującymi się w kodeksie pracy.

Lider związkowców zauważył przy tym, że brak wykwalifikowanej siły roboczej jest efektem działań poprzednich rządów, które zlikwidowały szkolnictwo zawodowe. Prezes tarnowskich Zakładów Mechanicznych przyznał, iż coraz trudniej znaleźć dobrze przygotowanych pracowników, ale jego firma podpisuje porozumienia ze szkołami zawodowymi i centrami kształcenia ustawicznego, stąd za 2-3 lata działania te przyniosą oczekiwane efekty.

Łabędź poinformował o wzroście zatrudnienia w swojej firmie, ponieważ w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy zatrudnienie wzrosło o jedną trzecią, a więc w zakładach powstało blisko 350 nowych miejsc pracy. Same przedsiębiorstwo zakończyło natomiast poprzedni rok zyskiem i przychodami na poziomie 87 mln złotych.

Na podstawie: pulshr.pl, forsal.pl.