papiez-franciszekZgodnie z zapowiedzią, realizowana zostaje koncepcja oszczędności w Stolicy Watykańskiej. Papież Franciszek I cofnął premie dla kardynałów, jak również pozbawił premii pięciu kardynałów odpowiedzialnych za nadzór nad bankiem IOR (Instytut Dzieł Religijnych – potocznie też zwany Bankiem Watykańskim).

Każdy z kardynałów zatrudnionych do pełnienia tej funkcji otrzymuje pensję w wysokości 5000 Euro. Dodatkowo, do tego wynagrodzenia kardynałom przysługiwał dodatek wynoszący 2100 Euro. Cofając tego rodzaju premie Stolica Apostolska zaoszczędzi rocznie 25 tysięcy Euro.

Papież Franciszek podjął tuż po objęciu urzędu także inną decyzje w kierunku rewizji olbrzymich wydatków na wynagrodzenia dla hierarchii kościelnej. 4 tysiące pracowników zatrudnionych w Watykanie nie otrzyma premii, która zwyczajowo przysługiwała im po wyborze nowego papieża.

Zaoszczędzone fundusze Watykan przeznaczy na cele dobroczynne.

na podstawie: Money.pl