owcePrzedstawiciele rządów państw wchodzących w skład Unii Europejskiej w końcu zaczęli dostrzegać problemy finansowe związane z masową imigracją. Wystosowali wspólny list podpisany przez ministrów spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Theresa May), Niemiec (Hans-Peter Friedrich) i Austrii (Johanna Mikl-Leitner) oraz ministra do spraw migracji z Holandii (Fred Teeven), w którym zaapelowali o ograniczenie „turystyki zasiłkowej”, gdyż jest ona nadużyciem unijnego prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników.

Jako, że Irlandia przewodniczy w tym półroczu UE, list został zaadresowany do Alana Shattera, będącego przewodniczącym unijnej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz irlandzkim ministrem sprawiedliwości. Pomysłodawczynią listu jest Theresa May, która wezwała innych ministrów do zaostrzenia warunków, na podstawie których świadczenia socjalne wraz z pozostałymi usługami finansowymi są przyznawane imigrantom przez państwa, w których przebywają.

Dziennik „Daily Mail” zacytował fragmenty tego listu, czytamy w nim: „Imigranci korzystają z możliwości stwarzanych przez swobodę przemieszczania się w ramach wspólnego rynku, choć nie spełniają wymogów korzystania ze świadczeń. Ten rodzaj migracji jest społecznym obciążeniem dla krajów przyjmujących imigrantów, ponieważ ponoszą one dodatkowe koszty zapewnienia tym osobom miejsc w szkołach, dostępu do służby zdrowia i zakwaterowania”.

Gazeta przytoczyła również ostrzeżenia ministrów przed „znaczną presją”, jaką imigranci wywierają na szkolnictwo, służbę zdrowia i system świadczeń socjalnych. Ważnym stwierdzeniem zawartym w liście było podkreślenie, iż nie powinno się przestrzegać unijnej dyrektywy o swobodnym przepływie siły roboczej bezwarunkowo, poddając w ten sposób w wątpliwość jedną z podstawowych zasad na jakich miała opierać się Unia Europejska.

By zapobiegać zbyt dużym obciążeniom dla budżetów narodowych, ministrowie zaproponowali, aby podjąć kroki prawne i finansowe, które mogłyby zminimalizować praktykę polegającą na zwieraniu związków małżeńskich pomiędzy obywatelami Wspólnoty i imigrantami, których celem jest zdobycie prawa pobytu i świadczeń socjalnych, do jakich ono upoważnia.

na podstawie: Daily Mail