aljaafariStały ambasador Syrii przy ONZ wezwał tę organizację do ukarania „terrorystycznej koalicji Turcji, Arabii Saudyjskiej, Kataru i Izraela”. Na wtorkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Bashar Al-Jaafari powiedział, że koalicja to usiłuje zniszczyć Syrię poprzez podsycanie konfliktu i wspieranie międzynarodowych terrorystów. Terroryści nasłani na Syrię, nazywani w mediach „syryjską opozycją”, wspierani są przez zachodnie mocarstwa oraz ich regionalnych sojuszników, głównie Turcję, Arabię Saudyjską i Katar.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Zeid Ra’ad Al-Hussein powiedział, że od marca 2011 roku w konflikcie syryjskim zginęło już ponad dwieście tysięcy osób. Syryjski wysłannik ONZ wcześniej wyrażał także poparcie dla sprawy palestyńskiej zarzucając „koalicji terrorystycznej” przeciwdziałanie rozwiązaniu konfliktu i utworzeniu suwerennego państwa palestyńskiego.

„Apelujemy do ONZ i jej Rady Bezpieczeństwa aby wzięła na siebie odpowiedzialność zakończenia izraelskiej okupacji oraz barbarzyńskiej polityki ciągłych represji.Domagamy się także wycofania się Izraela z okupowanych ziem arabskich do linii z 4 czerwca 1967 roku, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami ONZ” – dodał Al-Jaafari.

Ambasador Palestyny w ONZ Riyad Mansour powiedział, że Palestyńczycy oczekują, że Rada przyjmie projekt uchwały, która doprowadzi do wycofania się Izraelczyków z okupowanych terenów palestyńskich w listopadzie 2016 roku. Niemal pewne jest, że projekt ten będzie chciał zablokować wierny sojusznik Izraela czyli Stany Zjednoczone.

Na podstawie: Press TV