Posty otagowane "ubóstwo"
Nie sprawdziła się liberalna krytyka programu 500+

Nie sprawdziła się liberalna krytyka programu 500+

Liberalni krytycy programu 500+ starali się przekonywać, że pieniądze wypłacane ze świadczenia zostaną wydane przez Polaków na alkohol. Dane statystyczne wskazują jednak, iż nie nastąpił wzrost sprzedaży napojów alkoholowych, natomiast program przyczynił się do znaczącego spadku liczby dzieci żyjących poniżej granicy ubóstwa.

Najchętniej używanym argumentem przeciwko sztandarowemu programowi Prawa i Sprawiedliwości były twierdzenia liberalnych elit i konserwatywno-liberalnych pożytecznych idiotów, którzy alarmowali, że pieniądze z programu 500+zostaną przeznaczone przez Polaków nie na potrzeby ich dzieci, ale na alkohol. Przeczą temu twarde dane, (...) Czytaj dalej...

Program 500+ wyciąga Polaków ze skrajnej biedy

Program 500+ wyciąga Polaków ze skrajnej biedy

bieda

Z raportu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu wynika, że rządowy program 500+ wyciąga najmłodszych Polaków ze skrajnego ubóstwa, natomiast nagłaśniane przez media masowe odejścia kobiet z pracy nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Raport zatytułowany „Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy” wskazuje, iż ze świadczenia korzysta blisko 3,78 mln dzieci, a jeśli funkcjonowałoby one już dwa lata temu, to liczba najmłodszych Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszyłaby się z 718 do 188 tys. Rządowy program jest również korzystny dla osób (...) Czytaj dalej...

Prawie trzy miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie

Prawie trzy miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie

bieda-dzieci

Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego informuje, że w 2014 roku poniżej minimum egzystencji żyło blisko 43 procent Polaków. Tym samym oznacza to, iż w skrajnym ubóstwie znajduje się wciąż 2,8 miliona naszych rodaków.

Według danych GUS-u za 2014 r., odsetek osób biednych zgodnie z ustawową definicją wynosił 12,2 proc. co oznacza spadek o 0,6 pkt. proc. w stosunku do roku 2013. Odsetek osób relatywnie ubogich utrzymał się na poziomie 16,2 proc. społeczeństwa, a poniżej granicy ubóstwa skrajnego wyznaczanego przez minimum (...) Czytaj dalej...

Prawie trzy miliony Polaków żyje poniżej minimum egzystencji

Prawie trzy miliony Polaków żyje poniżej minimum egzystencji

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o blisko 2,8 miliona Polaków, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, a więc poniżej minimum egzystencji. W niektórych regionach Polski nędza dotyka co dziesiątą osobę.

Życie w skrajnym ubóstwie oznacza, że w rodzinie miesięcznie wydaje się ok. 460 zł na osobę. Zgodnie z danymi GUS-u, z problemem tym boryka się już ok. 2,8 mln Polaków. Nędza najczęściej dotyka rodzin z większą ilością dzieci, ponieważ ubóstwo dotyka jedynie 2,7 proc. rodzin z jednym dzieckiem. Największy odsetek (...) Czytaj dalej...

Coraz więcej ubogich w Unii Europejskiej

Coraz więcej ubogich w Unii Europejskiej

nie-dziala

Niemalże 125 milionów europejczyków jest zagrożonych biedą. Z danych przedstawionych przez Eurostat w Luksemburgu wynika, że 24,8 % mieszkańców Unii Europejskiej jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jest to prawie 125 milionów ludzi zamieszkujących granice UE. Pauperyzacja mieszkańców unijnej części Europy ma niestety tendencję wzrostową, w 2008 roku 23,7% z nich było zagrożonych ubóstwem.

Rodzina jest uznawana za biedną w UE, jeśli mniej niż 60% średnich dochodów w kraju przypada na gospodarstwo domowe. Problem ten dotyka najbardziej Bułgarię i Rumunię, (...) Czytaj dalej...

Społeczne protesty i rewolucje w Europie - już czas?

Społeczne protesty i rewolucje w Europie – już czas?

rewolucja-polska

Zdaniem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża kolejnym, po krajach Afryki Północnej, „punktem zapalnym” masowych wystąpień i burzliwych protestów na świecie może być Europa. Ostatnie badania analityków Eurostatu wskazują na coraz większe ubóstwo i niezadowolenie obywateli w krajach Unii Europejskiej.

Z badań Eurostatu wynika, że prawie 120 milionów mieszkańców UE żyje poniżej europejskiej granicy ubóstwa – ich dochód jest niższy niż 60 procent przeciętnego dochodu w Unii. Ludzi ubogich i żyjących na granicy ubóstwa przybywa w takim tempie, iż Czerwony Krzyż nie (...) Czytaj dalej...