polacy-rozczarowani-sytuacja-w-krajuInstytucja TNS Polska realizowała badanie na probabilistycznej grupie Polaków w terminie 11-16 stycznia. Ze zgromadzonych danych przebija ewidentny pesymizm Polaków wsparty brakiem wiary w odmianę trendu w przyszłości.

Respondenci krytycznie ocenili kierunek biegu spraw w naszym kraju, stan obecnej gospodarki (wrażenie to ma mocne podstawy w niedawno opublikowanym raporcie GUS dotyczącym stopy bezrobocia w grudniu 2013), jak również w przyszłości raczej nie wierzą w poprawę swych warunków materialnych.

62 procent ankietowanych jest przekonanych, że polska gospodarka jest w stanie kryzysu – przy czym 44 procent badanych stwierdziło, iż nasza gospodarka jest w lekkim kryzysie, zaś 18 procent wyraziło opinię, iż kryzys ten jest głęboki. 31 procent respondentów wyraża opinię diametralnie odmienną, twierdząc, że nasza gospodarka jest w fazie rozwoju. W ścisłej korelacji do negatywnego odczucia o fatalnym stanie polskiej gospodarki znajduje się prognoza dotycząca materialnych warunków egzystencji Polaków. Otóż 43 procent spośród ankietowanych jest pewnych, iż ich sytuacja pod tym względem nie zmieni się, natomiast 31 procent wyraziło opinię, że na pewno się pogorszy.

Polacy zostali także zapytani o zdanie dotyczące rynku pracy. 24 procent badanych stwierdziło lakonicznie, że w kraju można znaleźć pracę, przy czym 22 procent wyraziło opinię, iż owszem można znaleźć zatrudnienie, ale niekoniecznie pokrywające się z predyspozycjami, wykształceniem i preferencjami poszukującego pracy. Krąg osób, który wyraził opinię, iż bezproblemowo można znaleźć pracę wynosił zaledwie 2 procent. Grupa osób, która stwierdziła że ciężko znaleźć pracę wynosiła aż 73 procent.

Co naturalne najwięcej entuzjastów aktualnego kursu zmian jest wśród elektoratu Platformy Obywatelskiej.

na podstawie: TNS Polska