lukaszenkaPrezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka stwierdził, że potrzebne są zmiany dążące do naprawy Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, aby mogła ona dorównywać Unii Europejskiej i tym samym zamknąć usta swoim krytykom.

Według Łukaszenki Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w krótkim czasie udało się osiągnąć wiele. Organizacja została bowiem powołana w maju 2014 r. przez Białoruś, Rosję i Kazachstan, zaś obecnie należą do niej również Armenia i Kirgizja, a w tym czasie udało się jej rozwinąć współpracę dotyczącą wolności rynków, kapitału oraz siły roboczej. Białoruski prezydent uważa jednak, że w ubiegłym roku można było osiągnąć więcej, w czym przeszkodziły zmiany w Komisji Gospodarczej Rady Eurazjatyckiej.

Dla Łukaszenki wspólnota gospodarcza ma jeszcze wiele wad i wymaga poprawy w kilku obszarach, których nie udało się dotąd rozwiązać z powodu obiektywnych i subiektywnych powodów. Białoruski prezydent uważa, że zmiany powinny zostać przeprowadzone jak najszybciej, aby Eurazjatycka Unia Gospodarcza zaczęła przypominać Unię Europejską, a nie być obiektem krytyki ze strony społeczeństw tworzących organizację integrującą wschodnie państwa.

Na podstawie: eng.belta.by.