polityczna-swiniaZ danych opublikowanych przez CBOS wynika, że aż 71% Polaków odnosi się krytycznie do pracy posłów. W ciągu ostatniego miesiąca wskaźnik ten podskoczył aż o 8 punktów procentowych. Pracę senatorów, negatywnie ocenia 53% badanych. Tutaj negatywne oceny wzrosły o 5 punktów procentowych w ciągu ostatniego miesiąca.

Pogorszyły się również oceny pracy prezydenta RP. Zadowolonych z pracy Bronisława Komorowskiego jest obecnie 64% społeczeństwa, czyli 6% mniej niż w styczniu. O 3% natomiast wzrosła ilość niezadowolonych ze sposobu, w jaki jest piastowany urząd głowy państwa i wynosi obecnie 21% respondentów. O 3%(do 15%) wzrosła również ilość badanych niemających zdania na temat prezydentury Komorowskiego.

Nie zmieniły się notowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Wciąż znacząca większość obywateli, bo aż 81%, ocenia działania NFZ negatywnie, a zaledwie 13% badanych jest zadowolonych z jego funkcjonowania.

Również o 6% zmniejszyły się negatywne oceny instytucji wymiaru sprawiedliwości, już „tylko” 53% ankietowanych źle się o nich wypowiada. Również o 6% zmniejszyła się liczba respondentów niechętnych prokuraturze i wynosi w lutym 48%.

Wyniki tego badania doskonale ilustrują stan państwa, z jakim na co dzień musi się borykać przeciętny Polak. Zapaść w służbie zdrowia, przewlekłe postepowania sądowe i niejasność przepisów połączone z „cyrkiem na górze”, jaki na co dzień fundują społeczeństwu parlamentarzyści, sprawiają, że coraz mniej ufamy instytucjom państwowym. Wyjątek stanowi tutaj postać prezydenta powszechnie postrzeganego jako „miernoty”, choć uważanego raczej za niezbyt szkodliwego, więc „do zaakceptowania”.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (273) przeprowadzono w dniach 31.01-06.02 bieżącego roku na liczącej 1111 osób próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

na podstawie: CBOS