polacy-rozczarowani-sytuacja-w-krajuZaledwie 17% Polaków jest spokojnych o byt finansowy swoich rodzin, a prawie połowa obawia się biedy. W ostatnim badaniu CBOS aż 45% respondentów odpowiedziało twierdząco na tak postawione pytanie.

Sytuacja pogorszyła się o 4 punkty procentowe w stosunku do roku ubiegłego. Tylko co trzecia osoba z grupy zagrożonej biedą uważa, że poradzi sobie w zaistniałej sytuacji.

Na pytanie o ocenę swoich warunków materialnych 48% ankietowanych określiło je jako przeciętne, 14% uważa je za złe, a 38% za dobre. Przeważająca ilość badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku ich warunki materialne nie zmienią się. Odpowiedziało tak 70% pytanych. 17% badanych obawia się natomiast pogorszenia sytuacji materialnej, a tylko 13% liczy na poprawę warunków bytowych.

Badania zostały przeprowadzone przez CBOS na losowej grupie 1060 dorosłych Polaków w dniach 13-17 marca bieżącego roku.

na podstawie: CBOS