Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych przyjęło dzisiaj awizowane już wcześniej zmiany w konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej, zaś najważniejsza modyfikacja dotyczy zniesienia limitu dwóch kadencji, przez które swoją władzę może sprawować przewodniczący kraju. Reforma chińskiej ustawy zasadniczej nie tylko wzmacnia więc zakres władzy Xi Jinpinga, ale wpisuje również jego myśl polityczną do tego dokumentu.

W głosowaniu nad nowelizacją konstytucji głosowało 2964 parlamentarzystów, z czego przygotowane zmiany poparło 2958, troje wstrzymało się od głosu, dwóch było przeciwnych, natomiast jeden głos unieważniono. Tym samym wdrożenie reformy powoduje, iż przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej (czyli odpowiednik prezydenta) będzie mógł sprawować swoją funkcję przez dłużej niż dwie pięcioletnie kadencje, które to ograniczenie wprowadzono jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Możliwość sprawowania władzy przez chińskiego prezydenta góra przez dwie kadencje, była spowodowana doświadczeniem z czasów rządów Mao Zedonga. Chociaż do dzisiaj Mao uznawany jest za twórcę komunistycznych Chin i tym samym przez narodowego bohatera, rządzący w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Deng Xiaoping, czyli twórca podwalin pod kształt obecnych Chin, chciał uchronić kraj przed kolejną nieodpowiedzialną dyktaturą cofającą Chiny w rozwoju.

Xi Jinping skupił więc największą od czasów Mao władzę, dlatego zmiany zaaprobowane kilka tygodni temu przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin pozwolą mu na rządzenie także po 2023 roku, kiedy zakończy on swoją drugą kadencję. Ponadto do chińskiej konstytucji wprowadzono myśl Xi Jinpinga dla nowej ery socjalizmu o chińskiej specyfice, czyli doktrynę obecnego przywódcy kraju, a także zasady naukowego rozwoju jego poprzednika, Hu Jintao.

Jak informują chińskie media, „doradcy polityczni” twierdzą, że dzięki likwidacji wspomnianej bariery wzmocnione zostanie przywództwo Komunistycznej Partii Chin, dzięki czemu będzie ona mogła wspierać reformy społeczne, polityczne, dyplomatyczne i wojskowe tego kraju.

Na podstawie: globaltimes.cn.