Według danych przekazanych przez Polski Instytut Ekonomiczny, lawinowo rośnie liczba imigrantów przebywających w naszym kraju. Jeszcze dwa lata temu stanowili oni około 1,6 proc. wszystkich zatrudnionych osób, natomiast w ubiegłym roku odsetek ten wyniósł już blisko 3,8 proc. W niektórych branżach obcokrajowcem jest już więcej niż co dziesiąty pracownik.

Wspomniane dane cały czas dynamicznie się zmieniają. Jeszcze w 2020 r. imigranci stanowili tylko 0,7 proc. spośród wszystkich zatrudnionych osób. W 2021 r. było to już wspomniane 1,6 proc, z kolei w ubiegłym roku ponad 3,8 proc.

Ma to związek przede wszystkim z napływem uchodźców z Ukrainy oraz ułatwioną ścieżką ich zatrudniania. Mogli oni bowiem otrzymać pracę już na podstawie samych powiadomień o pracę.

Imigranci w niektórych branżach stanowią już więcej niż 10 proc. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego tak jest chociażby w transporcie i gospodarce magazynowej, administracji i działalności wspierającej oraz w hotelarstwie i gastronomii.

Na podstawie: pulshr.pl, pie.net.pl,