Europejska agencja ochrony granic FRONTEX odnotowała w ubiegłym roku znaczny wzrost liczby nielegalnych imigrantów próbujących przedostać się do Europy. Ogółem było ich o 100 tysięcy więcej niż w 2021 roku. Komisja Europejska między innymi z tego powodu przedstawiła plan, który ma przyczynić się do szybszego odsyłania osób nie kwalifikujących się do otrzymania azylu.

Ogółem przez cały 2022 rok unijne służby graniczne wykryły ponad 330 tys. przypadków nielegalnego przekroczenia granicy Unii Europejskiej, co oznacza wzrost o blisko 100 tys. w porównaniu do 2021 roku. Łącznie w ubiegłym roku na terenie państw UE złożone zostały 924 tys. wnioski o azyl. Najczęściej imigranci chcą zaś osiedlać się w Niemczech, Francji czy Hiszpanii.

Dużym problemem dla członków Wspólnoty Europejskiej jest zbyt wolne odsyłanie osób, którym nie przysługuje ochrona międzynarodowa. Tymczasem zdecydowana większość z imigrantów nie spełnia odpowiednich kryteriów, aby otrzymać pozwolenie na pobyt na terenie UE.

Najczęściej opóźnienia w tym zakresie są tłumaczone przeciążeniem służb imigracyjnych pracą, nie wspominając już o niechęci państw trzecich do przyjmowania z powrotem takich osób. Komisja Europejska przedstawiła więc plan mający rozwiązać powyższy problem. Polega on przede wszystkim na współpracy członków UE i wspólnej koordynacji w zakresie deportacji nielegalnych imigrantów.

W tym zakresie konieczna będzie także współpraca z państwami trzecimi. Do końca 2023 roku zwiększona ma zostać liczba krajów objętych programem pomocy reintegracyjnej, czyli finansowaniem i doradztwem związanym z powrotem imigrantów.

Na podstawie: politico.eu, bankier.pl.