crowdWedług najnowszego sondażu przeprowadzonego w Niemczech, blisko jedna trzecia tamtejszych obywateli czuje się dyskryminowana. Najczęściej ze względu na wiek oraz niepełnosprawność, ale także z powodu swojego etnicznego pochodzenia.

Wyniki sondażu opublikowała Agencja Zwalczania Dyskryminacji, której szefowa, Christine Lüders, wyraziła zaniepokojenie z powodu wyników przeprowadzonego badania. Wynika bowiem z niego, że blisko jedna trzecia Niemców spotyka się regularnie z różnymi formami dyskryminacji. Blisko połowa z takich przypadków ma miejsce w miejscu pracy, a dotyczą one najczęściej wieku, niepełnosprawności lub etnicznego pochodzenia. Blisko 15 proc. ankietowanych stwierdziło, że było dyskryminowanych ze względu na wiek, co jest w dużej mierze związane z faktem starzenia się niemieckiego społeczeństwa.

Do własnych celów politycznych badanie chcą wykorzystać już środowiska homoseksualne, choć z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną spotkało się jedynie 2,4 proc. wszystkich respondentów. Organizacje LGBT domagają się jednak dołączenia do programu rządu planu walki z rasizmem, który ma również obejmować działania wobec „homofobów”. Jednocześnie homoseksualni działacze uważają, że problem „homofobii” dotyczy zwłaszcza katolickich przedsiębiorców.

Na podstawie: jungefreiheit.de.