Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała najnowsze dane dotyczące imigracji. Według nich Polska stała się liderem pod względem napływu migrantów zarobkowych, wyprzedzając pod tym względem nawet Stany Zjednoczone, zaś według Europejskiego Urzędu Statystycznego staliśmy się największym rynkiem pracy dla obcokrajowców w całej Unii Europejskiej.

OECD zauważa, że ogółem w 34 wysoko rozwiniętych i zrzeszonych w niej krajach w ubiegłym roku przebywało blisko 4,9 mln migrantów, co oznacza wzrost w skali roku aż o 11 proc. Jednocześnie nasz kraj drugi rok z rzędu jest liderem pod względem czasowego przyjmowania obcokrajowców w celach ekonomicznych, prześcigając pod tym względem nawet Stany Zjednoczone, które dotychczas także były szeroko otwarte na imigrantów.

Według statystyk OECD, w 2017 roku Polska przyjęła blisko 1,1 mln czasowych imigrantów zarobkowych spoza Unii Europejskiej, a także blisko 21 tys. pracowników z innych państw należących do UE. Jednocześnie w tym samym czasie we wspomnianej Ameryce przebywało ich jedynie 691 tys.

Dziennik „Rzeczpospolita” przytoczył z kolei niepublikowane jak dotąd dane Europejskiego Urzędu Statystycznego. Według Eurostatu Polska w ubiegłym roku stała się największym rynkiem imigracyjnym na całym unijnym terytorium. To właśnie w naszym kraju przyznano co piąte długoterminowe lub czasowe pozwolenie na pracę dla obcokrajowców spoza UE, a dodatkowo w skali roku przybyło 7 proc. pierwszych zezwoleń.

Na podstawie: rp.pl, onet.pl.

Zobacz również: