Kazachski prezydent Nursułtan Nazarbajew uważa, że Narodowy Bank Kazachstanu powinien w bardziej ścisły sposób sprawować kontrolę nad miejscowym systemem bankowym, ale jednocześnie państwo nie powinno dotować banków z publicznych pieniędzy. Według Nazarbajewa prywatna bankowość powinna pamiętać, że musi działać jak prywatny przedsiębiorcza, czyli liczyć się z możliwością bankructwa.

Władze Kazachstanu kontynuują reformy polityczne i gospodarcze, które mają przede wszystkim poprawić system funkcjonowania struktur państwowych oraz uniezależnić Kazachstan od dochodów z ropy naftowej i gazu ziemnego. Z tego powodu kazachska głowa państwa ogłosiła ostatnio kolejny etap reform, jakim ma być skupienie się na programie „Digital Kazakhstan” mającym na celu stworzenie gospodarki opartej o nowe technologie.

Kazachski prezydent uważa przy tym, że realizacja tego projektu nie jest możliwa bez skutecznej reformy struktur państwowych, lecz również bez bardziej wydajnej działalności sektora prywatnego. Nazarbajew obawia się przy tym kryzysu związanego z obecną polityką tamtejszego systemu bankowego, dlatego opowiedział się za ściślejszym nadzorem nad nim ze strony Narodowego Banku Kazachstanu.

Nazarbajew uważa, że dotychczasowa rola banku centralnego jako regulatora sprawdziła się, stąd też powinien on mieć większą możliwość prowadzenia działań zapobiegających ewentualnym perturbacjom na rynku usług bankowych. Kazachski prezydent zwrócił uwagę na ostatni światowy kryzys finansowy, gdy zachodnie banki udzielały wszelkich możliwych kredytów i ostatecznie wiele z nich zbankrutowało.

Wówczas także kazachscy przedsiębiorcy podczas spotkań z Nazarbajewem mieli naciskać, aby zagraniczne banki mogły w swobodny sposób operować na kazachskim rynku. Głowa państwa miała jednak twierdzić, iż biznesmeni nie zadawali sobie w ogóle pytania, skąd znajdą się pieniądze na późniejsze pokrycie zaciągniętych zobowiązań. Dlatego też potrzebna jest ściślejsza kontrola kazachskiej bankowości.

Jednocześnie Nazarbajew nie uważa, aby konieczne było dotowanie prywatnych banków przez instytucje państwowe, ponieważ powinny one zdać sobie sprawę, że funkcjonują tak jak zwyczajne przedsiębiorstwa i powinny być również przygotowane na swoje bankructwo.

Na podstawie: dixinews.kz, forbes.kz.