Komisja Nadzoru Finansowego wezwała banki działające na polskim rynku, aby jak najszybciej przedstawiły specjalne oferty dla uchodźców z Ukrainy. Miałyby one zapewnić ukraińskim obywatelom dostęp do podstawowych usług płatniczych, które pozwolą im zwłaszcza na wykorzystywanie finansowego wsparcia od polskiego państwa.

W związku z napływem ukraińskich uchodźców uciekających przed wojną w Rosji, Urząd KNF zdecydował się na przesłanie swojego specjalnego stanowiska do polskiego sektora bankowego. Można przeczytać w nim, że ich usługi powinny zostać dostosowane do obecnej sytuacji. Obywatele Ukrainy są bowiem pozbawieni podstawowych środków do życia.

Z tego powodu banki działające na terenie Polski powinny dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. Przede wszystkim sektor finansowy musi dać im możliwość przeprowadzania przynajmniej podstawowych transakcji płatniczych. Usprawni to bowiem proces korzystania przez Ukraińców z finansowego wsparcia oferowanego przez polskie struktury państwowe.

Poza tym banki powinny zwolnić Ukraińców całkowicie ze wszelkich opłat, w tym również tych za prowadzenie konta czy wydanie lub używanie instrumentów płatniczych. Dostosowane do uchodźców pod względem językowym mają być także wszelkie dokumenty.

KNF zwróciło się również do banków o podjęcie współpracy z samorządami, administracją publiczną i innymi organami zajmującymi się przyjmowaniem ukraińskich obywateli. Sam Urząd w zamian oferuje wszelką pomoc związaną z „rozwiązywaniem bieżących problemów i usuwaniem przeszkód związanych z wdrażaniem przez nie oczekiwanej oferty produktowej”.

Na podstawie: forsal.pl, bankier.pl.

Zobacz również: