Profesor Kristina Sundquist i profesor nadzwyczajnego Ardavan Khoshnooda z Uniwersytetu w Lund stali się przedmiotem postępowania ze strony szwedzkiej prokuratury. Badacze prowadzili bowiem analizy dokumentów dotyczących wydanych w tym kraju wyroków za gwałt. Z ich badań wynikało, że imigranci stanowią większość osób skazanych za to przestępstwo.

Naukowcy z Uniwersytetu w Lund dokonali dogłębnej analizy blisko 3 tys. wyroków dotyczących napaści na tle seksualnym, które zostały wydane w latach 2000-2015. Sundquist i Khoshnooda nie mieli przy tym żadnych wątpliwości, że za zdecydowaną większość z nich odpowiadają przebywający w Szwecji imigranci. Co ciekawe, wcale nie to było głównym przedmiotem badań.

Sundquist twierdzi bowiem, że wraz z Khoshnoodem chciała uwzględnić wszystkich gwałcicieli w Szwecji, aby następnie dokonać ich scharakteryzowania przy pomocy analizy klasowej. Imigranci w całej analizie byli jedynie zmienną, lecz ostatecznie okazało się, że stanowią oni większość osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym.

Rezultaty badań nie spodobały się Radzie Odwoławczej przy Ministerstwie Edukacji. Uznała ona, że badacze nie otrzymali „zezwolenia etycznego” na zapoznawanie się z danymi wrażliwymi. Z tego powodu szwedzka prokuratura zajmuje się obecnie dochodzeniem w sprawie naruszenia dobrych praktyk badawczych przez naukowców z Uniwersytetu w Lund.

Na podstawie: dorzeczy.pl, friatider.se.