adl-sledzi-w-usaŻydowska Liga Przeciwko Zniesławieniu (Anti-Defamation League, ADL), opublikowała nowe badania dotyczące „antysemityzmu”. Wynika z nich, że prawie połowa ankietowanych nie słyszała o Holocauście, a jedna na cztery osoby deklaruje postawy „antysemickie”.

Badanie Ligi Przeciwko Zniesławieniu zostało przeprowadzone na grupie 53100 osób ze 101 krajów na całym świecie. Z badań wynika, że o Holocauście słyszało 54% ankietowanych, „antysemickie” postawy deklaruje 26% z nich, natomiast 32% uważa Holocaust za mit lub twierdzi, że liczba ofiar jest znacznie przesadzona. Najwyższy odsetek „antysemitów” zamieszkuje Afrykę Północną i Bliski Wschód, a takie postawy deklaruje 93% mieszkańców terytoriów palestyńskich i 91% ankietowanych Irakijczyków. Najniższy odsetek „antysemitów” znajduje się natomiast w obu Amerykach i w Azji.

W Europie „antysemityzm” deklaruje 69% Greków, 44% Bułgarów i 41% Węgrów. Na przeciwnym biegunie znajdują się Szwecja i Holandia, odpowiednio z 4 i 5%.

Wyniki badań opracowano na podstawie jedenastu pytań, które dotyczyły najczęstszych stereotypów na temat Żydów, takich jak ich zbyt duże wpływy w biznesie, nadmierne eksponowanie Holocaustu, dbanie jedynie o siebie czy myślenie, iż Żydzi są lepsi od innych.

na podstawie: nbcnews.com