Prezydent Andrzej Duda ogłosił postanowienie o zwiększeniu liczebności obcych wojsk na terenie naszego kraju. Dodatkowo żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady przebywający w Polsce otrzymali uprawnienia policyjne, dlatego będą mogli między innymi używać środków przymusu bezpośredniego wobec polskich obywateli.

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“ zamieszczone zostało postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego bieżącego roku.Zezwala ono amerykańskim, brytyjskim i kanadyjskim wojskom na pobyt na polskim terytorium co najmniej do 31 maja bieżącego roku, w związku z obecną sytuacją na Ukrainie.

Tym samym do stacjonujących już obcych żołnierzy dołączyło 6,5 tys. żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, 700 ze Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej oraz 350 z Kanady. Wraz z nimi do Polski przybył personel cywilny, uzbrojenie, wyposażenie i środki bojowe.

Jednocześnie Duda nadał żołnierzom obcych wojsk uprawnienia policyjne. Będą oni mogli więc użyć siły fizycznej w postaci technik obrony, ataku czy obezwładnienia, kajdanek, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, czy przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (np. paralizatorów).

Broń palna może być natomiast przez nich wykorzystana przy próbach przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do zamachu na życie lub zdrowie zagranicznych żołnierzy. Poza tym Duda dał im uprawnienia do  niszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego, lecz nie przy ewentualnych próbach nielegalnego przekroczenia polskiej granicy.

Na podstawie: sejm.gov.pl.