Seattle stało się pierwszym miastem w Stanach Zjednoczonych zakazującym dyskryminacji kastowej. Zmiany w miejscowych regulacjach związane są z rosnącą liczbą imigrantów pochodzących z państw Azji Południowej, którzy z powodu swojej przynależności do niższych klas społecznych spotykają się z gorszym traktowaniem w swoich miejscach pracy.

Rada miejska Seattle zatwierdziła zarządzenie zmieniające kodeks miejski. Jego reforma zakłada wprowadzenie zakazu dyskryminacji ze względu na kastę, analogicznego do wcześniejszych regulacji dotyczących mniejszości rasowych, przynależności religijnej czy „tożsamości płciowej”.

Tym samym ograniczenia związane z systemem kastowym będą zakazane w miejscach pracy, rynku mieszkaniowym, obiektach użyteczności publicznej i wielu innych miejscach. Ponadto osoby dyskryminowane z tego powodu będą mogły składać skargi do miejskich urzędników.

System kastowy jest popularny przede wszystkim w Indiach i innych państwach Azji Południowo-Wschodniej. Hierarchia społeczna towarzysząca tamtejszym mieszkańcom już od narodzin powoduje, że osoby znajdujące się najniżej muszą liczyć się z najgorszym traktowaniem.

Amerykańskie miasto zdecydowało się na wprowadzenie nowych regulacji z powodu rosnącej populacji azjatyckich imigrantów, spotykających się z dyskryminacją zwłaszcza w miejscu pracy. Seattle jest jednym z centrów technologicznych USA, dlatego znajdują się w nim firmy technologiczne zatrudniające dużą liczbę Azjatów.

Na podstawie: foxnews.com, cnn.com.