polacy-rozczarowani-sytuacja-w-krajuNajnowszy sondaż opublikowany przez CBOS jest w prostej linii odzwierciedleniem fatalnych nastrojów panujących w III RP. Przez Polaków przebija pesymizm, jak również brak w wiary poprawę aktualnego stanu rzeczy.

W lutym zwiększył się odsetek odbierających obecną sytuację jako ewidentnie zmierzającą w złym kierunku. Wzrost zanotowany na przestrzeni jednego miesiąca jest znaczący i wzrósł z 58% do 62% dorosłych Polaków, którzy pesymistycznie odbierają dotychczasowy bieg wydarzeń. Dużo mniej liczna jest grupa respondentów wyrażających opinię antagonistyczną, 24% ankietowanych jest bowiem przeciwnego zdania.

Podobne nastroje panują odnośnie oceny aktualnej sytuacji politycznej. 51% ankietowanych określiło ją jako jednoznacznie złą, 35% twierdzi, iż jest ona przeciętna. Grono optymistów jest wąskie i stanowi zaledwie 9% spośród grona poddanych badaniu.

Nieznacznie lepiej Polacy oceniają poziom życia swój i swoich rodzin. 46% zadeklarowało, że żyje im się dobrze, przy 42% twierdzących, że żyje im się przeciętnie, zaś 12% z ogółu badanych kategorycznie stwierdziło, że żyje im się źle.

na podstawie: CBOS