nie-dzialaAż 84% ankietowanych przez CBOS źle wypowiada się o aktualnej sytuacji panującej na rynku pracy. Jest to wzrost aż o 10 procent porównując z analogicznym badaniem przeprowadzonym w marcu 2012 roku. 33% spośród grona poddanych sondażowi jednoznacznie zakwalifikowało sytuację na rynku pracy jako bardzo złą. Jedynie 10% badanych określa ją ani jako dobrą ani jako złą.

Największy pesymizm w ocenie rynku pracy panuje wśród takich grup społecznych jak: renciści (92% wypowiedzi negatywnych), osoby religijne i praktykujące (91%), bezrobotni (90%), czy też Polacy w przedziale wiekowym 55–64 lata (90%).

46% ankietowanych jest zdania, iż sytuacja na rynku pracy ulegnie pogorszeniu, zaś 39% prognozuje, że na pewno nie ulegnie ona jakiejkolwiek poprawie w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Odczucia o braku możliwości zatrudnienia dominują wśród ankietowanych w województwach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, kujawsko pomorskim i podkarpackim. Dla przykładu aż 87% z grona ankietowanych z województwa warmińsko-mazurskiego zadeklarowało, że w ich województwie z cudem graniczy zdobyć jakąkolwiek pracę.

40% spośród posiadających w momencie wypełnienia ankiety pracę, obawia się bezrobocia. Oznacza to wzrost od badania przeprowadzonego w lutym aż o 7 punktów procentowych. Wśród badanych grup 49% robotników niewykwalifikowanych obawia się utraty źródła zarobkowania, 47% pracowników usług jak i robotników wykwalifikowanych czuje strach przed bezrobociem, a także ludzie młodzi w wieku 18–24 lata (44% ankietowanych).

na podstawie: CBOS

Zobacz również:
Radykalizują się nastroje społeczne Polaków