Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, że blisko dwie trzecie Polaków obawia się skutków niekontrolowanej imigracji, natomiast przeciwnego zdania jest mniej niż jedna piąta. Jednocześnie odsetek krytycznych opinii zwiększa się po odliczeniu osób nie posiadających żadnej opinii na ten temat.

Uczestnicy sondażu musieli odpowiedzieć na pytanie, czy ich zdaniem niekontrolowany napływ imigrantów może tworzyć zagrożenie dla Polski. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało blisko 32 proc. badanych, z kolei „raczej tak” zaznaczyło 34 proc. respondentów. Żadnego zagrożenia w tym kontekście nie widzi 5 proc. Polaków, zaś „raczej nie” odpowiedziało 12 proc.

Zdania na ten temat nie ma natomiast 17 proc. badanych. Gdyby odliczyć właśnie ich odpowiedzi, wówczas zagrożenie ze strony niekontrolowanej imigracji dostrzega blisko 80 proc. badanych, zaś 20 proc. jest przeciwnego zdania.

Badanie przeprowadziła pracownia Social Changes, która wykorzystała w tym celu metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview), a wzięło w nim udział około 1040 osób.

Na podstawie: wpolityce.pl.