Polscy uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych wypadli najgorzej na tle rówieśników z Czech, Słowacji i Węgier w teście umiejętności cyfrowych IT Fitness Test 2023. Sprawdzian miał na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa.

Sprawdzenie umiejętności cyfrowych polskich uczniów rząd już w kwietniu zeszłego roku. Miało to być spowodowane niskim miejscem Polski w rankingu postępu cyfrowego EU DESI. Wynik ten budził zastrzeżenia również Najwyżej Izby Kontroli. Wyniki tegorocznej edycji testu IT Fitness Test nie są jednak optymistyczne. Wzięło w nim udział łącznie 22 178 uczniów, nauczycieli i rodziców.

Pytania obejmowały pięć zagadnień: internet, bezpieczeństwo i systemy komputerowe, cyfrowe narzędzia współpracy i sieci społecznościowe, narzędzia biurowe oraz rozwiązywanie złożonych problemów. Najlepszy wynik polscy uczniowie osiągali w kategorii „internet”, natomiast najsłabiej w „narzędzia biurowe”. Spadek względem zeszłego roku odnotowano natomiast w kategorii „cyberbezpieczeństwo”.

Na poniedziałkowej konferencji prezes Związku Cyfrowa Polska poinformował, że polscy uczniowie wypadli najgorzej na tle rówieśników z państw regionu, nie podał jednak szczegółowych danych na ten temat. Wyniki testu mają być opisane w szczegółowym raporcie eksperckim, na którego podstawie mają zostać przygotowane wytyczne dla ministerstw oraz szkół, których wdrożenie ma podnieść poziom znajomości kompetencji cyfrowych polskich uczniów

na podstawie: cyberdefence24