Zmiany w ustawie o podatku od osób prawnych przewidują, że już niedługo poznamy dane podatkowe największych firm działających na terenie naszego kraju. Celem zmian jest głównie uszczelnienie polskiego systemu podatkowego, aby przedsiębiorstwa prawidłowo i rzetelnie wypełniały swoje zobowiązania wobec państwa, stąd też odpowiednie instytucje będą zamieszczać informacje o podatnikach przekraczających wartość przychodu o równowartości 50 milionów euro.

Nowelizacja ustawy o podatku od osób prawnych CIT została przegłosowana przez Sejm pod koniec listopada, natomiast teraz podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Tym samym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostaną podstawowe dane podatkowe największych firm, których wartość uzyskanego przychodu przekracza kwotę 50 milionów złotych. Dodatkowo do publicznej wiadomości podane zostaną informacje o dochodach wszystkich grup kapitałowych.

Zmiany przeforsowane przez resort finansów mają za zadanie przede wszystkim skłonić największych podatników do płacenia swoich zobowiązań wobec państwa, aby tym samym uszczelnić system. Podawanie danych podatkowych do publicznej wiadomości ma być więc formą nacisku społecznego, aby przedsiębiorcy prawidłowo i rzetelnie odprowadzali obowiązujące ich daniny.

Same dane zostaną oparte o informacje pozyskane z zeznania podatkowego, obejmując tym samym indywidualne dane podatnika w postaci jego numeru NIP, roku podatkowego, wysokości osiągniętych przychodów, kosztów uzyskania przychodu, osiągniętego dochodu lub odniesionej straty, podstawy opodatkowania oraz samej kwoty należnej daniny. Ponadto będzie dzięki temu możliwe wskazanie, jaki był procentowy udział kwoty podatku w zysku brutto podatnika.

Ministerstwo Finansów twierdzi, że zmiany będą dotyczyć około dwóch tysięcy największych firm działających w Polsce, które odpowiadają za 60 proc. dochodów budżetowych z tytułu podatku CIT.

Na podstawie: pb.pl, propertynews.pl.