bieda-dzieciNajnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego informuje, że w 2014 roku poniżej minimum egzystencji żyło blisko 43 procent Polaków. Tym samym oznacza to, iż w skrajnym ubóstwie znajduje się wciąż 2,8 miliona naszych rodaków.

Według danych GUS-u za 2014 r., odsetek osób biednych zgodnie z ustawową definicją wynosił 12,2 proc. co oznacza spadek o 0,6 pkt. proc. w stosunku do roku 2013. Odsetek osób relatywnie ubogich utrzymał się na poziomie 16,2 proc. społeczeństwa, a poniżej granicy ubóstwa skrajnego wyznaczanego przez minimum egzystencji (ok. 600 zł na osobę) w 2014 roku żyło 7,4 proc. Polaków.

Oznacza to, że w skrajnym ubóstwie żyje wciąż 2,8 mln Polaków, ubóstwo relatywne dotknęło 6,2 mln osób, natomiast poniżej ustawowej granicy ubóstwa żyło 4,6 mln osób. Jednocześnie odsetek ludzi zagrożonych ubóstwem zmniejszył się w latach 2009-2014 z 18 do 10 proc.

Na podstawie: bankier.pl.