piesciCBOS opublikowało raport, który zbadał przewidywania Polaków odnośnie skali społecznego niezadowolenia. Sondaż w czytelny sposób oddał potencjał rozgoryczenia sytuacją w naszym kraju, jak również zasygnalizował, że będzie on katalizatorem wystąpień przeciw władzy w Polsce.

Ponad 75% ankietowanych respondentów stwierdziło, iż w kraju rośnie społeczne niezadowolenie. Ponad połowa (konkretniej 64%) jest zdania, że najbliższy czas będzie stał pod znakiem eskalacji strajków i społecznych protestów. 14% dorosłych Polaków objętych badaniem jest przekonanych o tym, że nieunikniony jest wybuch poważnego konfliktu społecznego.

Na marginesie są natomiast ankietowani, którzy stwierdzili, iż sytuacja się uspokoi. Stanowili oni zaledwie 11% spośród grona respondentów.

Podobne pesymistyczne nastroje panowały pod koniec lat 90. Okres ten ostatecznie rozwiał fikcję urynkowienia gospodarki jako remedium na problemy egzystencjalne Polaków, a jedynie udowodnił, iż może przynieść co najwyżej społeczne rozwarstwienie przy popadaniu w ubóstwo szerokich mas społecznych.

na podstawie: CBOS