Re-industrializacja Polski jest jednym z głównych haseł obecnej ekipy rządzącej, ale jak na razie znajduje się głównie w sferze planów. Na szczęście w naszym kraju i tak rośnie produkcja przemysłowa, która w maju w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku wzrosła o blisko 9 procent, ale jednocześnie rozczarowała w sektorze budownictwa.

Główny Urząd Statystyczny w swoim komunikacie poinformował, że w maju wartość produkcji sprzedanej przemysłu była o 9,1 proc. większa niż w analogicznym okresie sprzed roku. Wpływ na taki wynik miała mniejsza liczba dni wolnych od pracy niż przed rokiem, ale jednocześnie został on zaniżony przez branżę górniczą, która w skali roku zwiększyła produkcję jedynie o 2,3 proc. Ogółem w rocznym ujęciu odnotowano wzrost liczby wyrobów w blisko 29 spośród 34 działów przemysłu.

Ekonomiści szacowali dotychczas, że dynamika wspomnianego wzrostu będzie wynosiła tylko 8,5 proc., co było wynikiem nieprzewidywanego wcześniej spadku w kwietniu o blisko 0,6 proc. Jednocześnie jednak specjalistów rozczarowały dane z sektora budowlano-montażowego, ponieważ szacowali oni, iż wzrost produkcji w tym obszarze wzrośnie aż o 14,5 proc. w skali roku. Ostatecznie wzrost wyniósł tylko 8,4 proc. w porównaniu do maja 2016 r.

Na podstawie: bankier.pl, wgospodarce.pl.