Minister spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej, Riad Malki, przybył z dwudniową wizytą do Polski, aby podsumować dotychczasowy stan polsko-palestyńskiej współpracy oraz omówić kwestię bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz zapewniał po spotkaniu z Malkim, iż nasz kraj ceni Palestynę jako swojego ważnego partnera w regionie, a także popiera powstanie niepodległego państwa palestyńskiego.

Rozmowy szefów polskiej i palestyńskiej dyplomacji były głównie okazją do podsumowania obustronnych relacji, dlatego ich stan ocenili oni jako dobry. Jednocześnie Czaputowicz i Malki wyrazili zdecydowaną wolę ich dalszego rozwoju, szczególnie  w obszarze wymiany gospodarczej, ochrony dziedzictwa kulturowego i turystyki. Polski minister spraw zagranicznych dodał, że cieszy go zwłaszcza rozwój akademickiej kooperacji, dzięki której w Polsce studiuje już grupa Palestyńczyków.

Jednocześnie Czaputowicz zapewnił swojego palestyńskiego gościa, iż nasze państwo tak jak cała Unia Europejska popiera rozwiązanie dotyczące rozwiązania izraelsko-palestyńskiego konfliktu w oparciu o model dwupaństwowy, w wyniku którego nastąpiłoby powstanie suwerennej Palestyny współistniejącej w pokoju z Izraelem. Jednocześnie szef polskiego MSZ-u podkreślił znaczenie Stanów Zjednoczonych jako jednego z najważniejszych aktorów w regionie Bliskiego Wschodu.

Malki podkreślił natomiast, że Autonomia Palestyńska w swoich relacjach z Ameryką napotyka poważne problemy, odkąd opowiedziała się ona po stronie Izraela w konflikcie izraelsko-palestyńskim, co miało doprowadzić do naruszenia prawa międzynarodowego. Dodatkowo podziękował on naszemu krajowi za respektowanie obowiązujących umów, a także za dotychczasową i przyszłą pomoc rozwojową dla terytoriów palestyńskich.

Na podstawie: gov.pl/web/dyplomacja, onet.pl.