Obywatele Ukrainy w coraz większym stopniu interesują się zakupem polskich gruntów, a także mieszkań w naszym kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że Ukraińcy otrzymali blisko połowę wszystkich zezwoleń dla cudzoziemców, pozwalających na zakup nieruchomości gruntownych w Polsce. Ponadto w 2016 roku Ukraińcy byli najliczniejszą grupą narodowościową kupującą mieszkania nad Wisłą.

Sprawozdanie MSWiA za 2017 rok wskazuje, że Ukraińcy stanowili prawie połowę obywateli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, którzy otrzymali pozwolenie na zakup gruntów w naszym kraju. Decyzję w tej sprawie podejmuje bezpośrednio szef wspomnianego resortu, a na mocy jego postanowień w ubiegłym roku obywatele naszego wschodniego sąsiada otrzymali 134 takie zezwolenia, przy czym ogółem ministerstwo wydało ich 224.

Tym samym odsetek Ukraińców wśród wszystkich cudzoziemców wyniósł 47 proc. przy czym MSWiA zgodziło się jedynie na zakup 23 ha ziemi osobom pochodzącym spoza wspomnianego obszaru. Wciąż najchętniej nieruchomości w Polsce kupują obywatele Unii Europejskiej, stąd ogółem obcokrajowcy przejęli w 2017 roku blisko 4483 ha gruntów, a ogólna liczba podobnych transakcji wynosiła 5464.

Ukraińcy są także coraz bardziej aktywni na rynku nieruchomości mieszkalnych, wyprzedzając pod tym względem Niemców. Na razie dostępne są jedynie dane za 2016 rok, kiedy cudzoziemcy zakupili aż 4,8 z 79 tysięcy lokali oddanych wówczas do użytku. Ogółem przybysze zza naszej wschodniej granicy nabyli 64 tys. mkw. powierzchni, a więc o 28,5 tysiąca więcej niż w 2015 roku. Ukraińców można podzielić przy tym na dwie grupy – młodsi szukają bowiem mieszkań na wynajem, natomiast osoby powyżej 40. roku życia są zainteresowani ich kupnem.

Na podstawie: mswia.gov.pl, dziennik.pl, bankier.pl.